Elnökség 2014 – 2017

A Magyar Országos Állatorvos Egyesület Baromfi-egészségügyi Társasága 2014. november 4-én tisztújító közgyűlést tartott.
A közgyűlés Dr. Nagy Gyulát választotta meg a közgyűlés és a tisztújítási eljárás levezető elnökéül.
A Társaság elnöke, Dr. Paljak János beszámolt a vezetőség előző ciklus alatt végzett tevékenységről és eredményeiről, valamint a Társaság pénzügyi gazdálkodásáról.
A közgyűlés a beszámolót elfogadta, majd kezdetét vette az új vezetőség megválasztása.

A közgyűlés az alábbi kollégákat választotta a közgyűlés új tisztségviselőivé, illetve az elnökség tagjaivá:

Dr. Mészáros János
akadémikus, a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága Örökös Tiszteletbeli Elnöke, a Társaság alapítója.

portre_0012_Réteg 1Dr. Mészáros János állatorvos-doktori diplomáját 1951-ben szerezte és a Járványtani Tanszéken Manninger Rezső munkatársa lett. 1951 és 1954 között a Száj és körömfájás Laboratóriumot vezette. 1959-ben az MTA Állategészségügyi Kutatóintézetének igazgatójaként Dr. Derzsy Domokossal és Dr. Szécsényi Istvánnal a MEDOSZ keretében megalapította a Baromfi-egészségügyi Szakosztályt, amelynek, illetve jogutód szervezeteinek 45 éven át megszakítás nélkül ellátta elnöki feladatait. 2003-tól a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága örökös tiszteletbeli elnöke.
1963 – 1975 között az Állatorvos-tudományi Egyetem Járványtani Tanszékének vezetője, 1969-től tudományos rektor-helyettese. 1976-1990 között az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete igazgatója, ahol 2004-ig kutatóprofesszorként folytatta tudományos munkásságát.
Számos szakkönyv, mint a Manninger Rezsővel (1975), Szent-Iványi Tamással (1985), illetve Varga Jánossal és Tuboly Sándorral (1999) írt ”A háziállatok Fertőző betegségei„ című, tankönyvek, illetve az 1992-ben megjelent „Heider, Mészáros, Monreal: Krankheiten des Wirtschaftsgeflügels” című kétkötetes kézikönyv szerzője.
Szerkesztésében jelent meg a munkatársaival írt „Baromfiegészségtan” c. szakkönyv, amely 1963-ban, 1966-ban, majd 1976-ban jelent meg.
Mintegy 210 tudományos közleményt jelentetett meg, az utóbbi évtizedekben főleg a baromfi-egészségügy területéről.
1976 óta az Acta Veterinaria főszerkesztője. 1959-ben kandidátusi 1973-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett. Az MTA 1976-ban levelező, 1982-ben rendes tagjává választotta.
Számos díj és kitüntetés tulajdonosa.

Dr. Paljak János
A Társaság közgyűlése a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága elnökének ismét Dr. Paljak Jánost választotta meg.

portre_0011_Réteg 2Dr. Paljak János 1973-ban szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd a Szarvasi Állami Tangazdaságban gyakornokként megismerkedett az akkor legmagasabb szintű állattartási technológiákkal, a fertőző betegségek megelőzésének módszereivel és a nagylétszámú állatállományok gyógykezelésének lehetőségeivel. A megfelelő szakmai jártasság elsajátítása után Békésszentandráson vállalt körzeti állatorvosi állást és emellett ellátta az egyik ottani termelőszövetkezet sertés, szarvasmarha és juhállományait, valamint a szezonálisan tartott baromfiállományok állatorvosi felügyeletét. 1979-ben járási-városi főállatorvosnak nevezték ki Szarvasra, mint az első függetlenített járási-városi főállatorvost. 1979-ben.
1981-ben állategészségügyi igazgatási és szervezési szakállatorvosi diplomát szerzett. Majd a Békésszentandrási Zalka Máté MgTSz üzemi állatorvosa lett, ahol a hagyományos haszonállat-állományok mellett a szövetkezet nagyüzemi tenyész- és gyapjútermelő angora állományainak állategészségügyi ellátását is végezte.
Részt vett a Békés Megyei Állatorvosi Kamara megszervezésében, valamint a kamarai gyógyszerforgalmazás megindításában. 1990-1994 közötti ciklusra Békésszentandrás alpolgármesterének választották. 1996-tól a Szarvason működő Gallicoop Zrt. főállatorvosa, ahol a termelési integráció tenyész-, és végtermék állományainak állategészségügyi ellátása, a pulyka feldolgozás és tovább-feldolgozás felügyelete és az integrált termelés állategészségügyi feladatainak összehangolása, szervezése tartozik feladatai közé.
Rendszeresen tart szakmai előadásokat a Baromfi-egészségügyi Társaság, a Magyar Állatorvosi Kamara, illetve a Baromfi Terméktanács rendezvényein.
Több, a pulykatermelésben alkalmazott szer kipróbálását és véleményezését végezte a gyártók vagy forgalmazók kérésére. Rendszeresen vesz részt kül és belföldi szakmai konferenciákon. A baromfi-állományokban előforduló különböző kórformák, elsősorban technopathiák foto- dokumentálását végzi.
2004-től tagja a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága Elnökségének. Több dolgozata jelent meg. A WPSA, WVPSA. Tagja.

Dr. Szalay Dénes Csaba:
A közgyűlés Dr. Szalay Dénes Csabát a Társaság titkárának választotta meg.
portre_0010_Réteg 3Dr. Szalay Dénes Csaba 1978-ban szerezte meg állatorvos-doktori diplomáját.,majd a Szombathelyi Állategészségügyi Intézetben helyezkedett el. 1986-ban megbízták az Intézet Virológiai Osztálya vezetésével, majd kinevezték a Diagnosztikai/Kórbonctani Osztály vezetőjévé, ahol 2001-ig dolgozott.
Az Intézet Virológiai Osztályán a brojlercsirke állományok reo és adenovírus fertőzöttségével, a fiatal borjak vakcinázási lehetőségeivel, a sertések parvovírusok okozta vetélésével foglalkozott. Mint a Diagnosztikai Osztály vezetője a rókák veszettségelleni orális immunizálásának megszervezése és kontroll vizsgálatai tartoztak feladatkörébe. Az Osztály rutin feladatain túlmenően munkatársaival vizsgálta a borjak Haemophylus somnus okozta agyvelőgyulladását és a VD vírus okozta kórképét.
2011-ben az Omega-Vet-Lab Bt. ügyvezetőjeként a Kaposvári és az Országos Állategészségügyi Intézet munkatársaival együttműködve a pulykák adenovírus okozta kórképének és fiatalkori bélgyulladása (PEMS) vizsgálataiba kapcsolódott be.
A felsorolt témákban elért eredményeiről a Magyar Állatorvosok Lapjában, az Acta Veterinariában és Akadémiai Beszámolókon, valamint különböző szakmai fórumokon adott számot.

Dr. Kőrösi László
A közgyűlés Dr. Kőrösi Lászlót választotta a nemzetközi kapcsolatokért felelős titkárának.

portre_0009_Réteg 4Dr. Körösi László 1975-ben kapott állatorvos-doktori diplomát, majd a Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombinát egyik kerületének állategészségügyi feladatait látta el.
1981-től a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát Bári Baromfiüzemében a Shaver tojó hibrid és hús szülőpár tenyésztés baromfitelepein, keltetőiben és laboratóriumában dolgozott. Később bekapcsolódott az üzem hazai és a nemzetközi szaktanácsadás tevékenységébe. Az üzem által Jemenbe és Irakba szállított baromfiállományok szaktanácsadóként is működött ahol tapasztalatokat szerzett a trópusi országok baromfi egészségügyével kapcsolatban. 1983-ban baromfi-egészségügyi szakállatorvosi diplomát szerzett.
1990-től a He-Ross Kft. nagyszülőpár programjának főállatorvosaként dolgozott és ebben a beosztásában is kiterjedt szaktanácsadási feladatokat végzett bel és külföldön egyaránt.
Ebben a munkakörében sikeresen vezetett be számos állategészségügyi technológiai eljárást. Salmonella mentesítés terén hazánkban elsőként alkalmazott inaktivált vakcinázást a betegség ellen és szerepe volt a coccidiosis elleni vakcinázás bevezetésében. Segítette a baromfi in ovo vakcinázásának elterjesztését és technikai kivitelezését. 1998-tól a Rhone Vet Kft. baromfispecialista állatorvosa lett és országos illetve nemzetközi baromfi egészségügyi szakembereként tevékenykedett, több nagyüzemi kísérletet végezve. 2002-ben megalapította az AgriAL Bt. állatorvosi szaktanácsadó céget, amely hosszú távú szerződésben együtt működik a Rhone Vet Kft.-vel és így, mint a Merial és a BioChek specialistájaként tevékenykedik. E mellett öt évig mint szerződött szaktanácsadó tagja lett az Alltech Európai Baromfi Munkacsoportjának. A Cobb Germany céggel 2005-ben kötött szerződés során a Cobb magyarországi képviselőjeként a szülőpár és brojler állományok tartástechnológiai és állat egészségügyi szaktanácsadását végzi. 2008- óta az AgriAL Bt a Pas Reform keltetőgép gyártó cég hazai képviselője is.
Tevékenysége során foglalkozott a pulykák haemorrhagiás enteritis-ével a mycoplasmosis elleni immunizálással és mentesítéssel, a különböző baromfifajok pneumovírus fertőzésével és a fertőző bursitis-szel.
32 szakcikket jelentetett meg külföldi és hazai szaklapokban és számos külföldi és hazai konferencián tartott előadásokat. Két könyvnek az állategészségügyi fejezetének társszerzője.
WPSA és a WPVA tagja, valamint 1981 óta a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társaságának is, amelynek titkáraként tevékenykedett 2004-2011-ig és 2004 óta nemzetközi összekötő titkára.
A Derzsy Díj tulajdonosa.

A közgyűlés az alábbi kollégákat választotta meg a Társaság Elnökségébe:

Dr. Tóthné Dr. Bistyák Andrea
portre_0008_Réteg 5Dr. Bistyák Andrea 1981-ben szerzett állatorvosi diplomát, majd 1982-1988 között a létavértesi Aranykalász MgTSz üzemi állatorvosaként tevékenykedett és emellett magángyakorlatot folytatott. 1989-től a Debreceni Állategészségügy Intézetben és annak jogutód intézményeinél laboratóriumi szakállatorvosi munkakörben dolgozik. 1996- és 1998 között a Con Avis Rt.-nél, majd 1991 és 2007 között a Hajdúgabona Rt- nál volt takarmányozási szaktanácsadó állatorvos. Szakterülete a baromfi-patológia. 1998-ban baromfi és kisállattenyésztői szakmérnöki diplomát szerzett a Kaposvári Pannon Egyetemen. 2014-től pedig a Nagisz Zrt-nél részmunkaidőben bakteriológiai labort vezet. Munkássága során 12 magyar és 9 angol nyelvű szakcikket publikált első, illetve társszerzőként, valamint 40 magyar ás 6 angol nyelvű előadást tartott különböző szakmai fórumokon. Mikrobiológus szakállatorvos, baromfi-egészségügyi szakállatorvos, bírósági szakértő. 2008-tól a Baromfi-egészségügyi Társaság elnökségének tagja. A Derzsy Díj tulajdonosa.

Dr. Kerekes László

portre_0006_Réteg 7Dr. Kerekes László 1970-ben szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd 4 esztendőn keresztül a Létevértesi MgTsz-ben látta el az állatorvosi feladatokat. 1974-től 2009-ig a Nádudvari Vörös Csillag MgTSz. üzemi, majd vezető állatorvosaként tevékenykedett, ahol a húshibrid szülőállományok, majd a tetétleni nagyszülőpár telep állategészségügyi ellátásáért volt felelős, de pulyka szülőpárok és végtermékállományok kezelése is feladatkörébe tartozott.
2009-ben nyugállományba vonult, de szakmai gyakorlatát nem adta fel, és jelenleg a nyírkércsi székhelyű Baromficoop Kft. alkalmazásában brojler telepek állategészségügyi ellátását végzi. Baromfi-egészségügyi szakállatorvosi diplomát szerzett és napi munkája mellett a gombatoxinoknak a tyúkok és a pulykák szaporodására és keltetésére gyakorolt hatásával foglalkozott és ennek eredményeit több dolgozatban jelentette meg..
A Baromfi-egészségügyi Társaságnak 1970-től, elnökségének már az előző ciklusokban is tagja.
A Derzsy Díj tulajdonosa.

Dr. Magyar Tibor

Magyar Tibor kép újDr. Magyar Tibor állatorvos-doktori diplomáját 1979-ben szerezte. Ezt követően az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetben vállalt munkát, amely 2012. január 1.-től, mint az MTA Agrártudományi Központ, Állatorvost-tudományi Intézet néven folytatja tevékenységét. Jelenleg az intézet igazgatója, ahol kutatásait a Légzőszervi Bakteriológiai témacsoport vezetőjeként folytatja. 1993-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 2009-ben habilitált a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán és ebben az évben elnyerte a címzetes egyetemi tanári címet. 2014-ben az MTA doktora fokozatot szerzett.1986-87-ben a Wellcome Trust ösztöndíjasaként 14 hónapot töltött az angliai Institute for Animal Health (Compton) intézetében. Később rövidebb tanulmányutak keretében hosszabb távú együttműködést folytatott a National Animal Disease Center (Ames, Iowa, USA) kutatóival. Kutatási területe a különböző állatfajokból származó kórokozó baktériumok megbetegítő képességének tanulmányozása. Hazai együttműködő partnerei közül kiemelkedik a Kaposvári Egyetem Élettani és Állathigiéniai Tanszéke és Egészségügyi Centruma, ahol sertések légzőszervi betegségeinek modern képalkotó eljárásokra alapozott vizsgálatát végzik. 95 dolgozatot publikált és két könyvrészletnek is szerzője. Különböző bizottságok munkájában vesz részt. Az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője, az MTA Állatorvos-tudományi Bizottság titkára.
A Magyar Országos Állatorvos Egyesület elnökségi tagja, a WPSA és a WVPA tagja. A Köves Díj tulajdonosa.

Dr. Nemes Csaba
portre_0003_Réteg 10Dr. Nemes Csaba PhD 1988-ban kapta meg állatorvos-doktori diplomáját. Ebben az évben kezdett dolgozni a Kaposvári Állategészségügyi Intézet Kórbonctani Osztályán, ahol elsősorban a pulykák megbetegedéseivel kezdett foglalkozni és azóta is főként ezen a területen végez vizsgálatokat, jelenleg laboratórium-vezető beosztásban dolgozik. 1998-ban a PATE-n baromfi és kisállattenyésztő szakmérnöki, az Állatorvos-tudományi Egyetemen állatorvosi mikrobiológusi diplomát szerzett. 2010-ben védte meg phD dolgozatát a pulyka és lúdbetegségek tárgyában.
Mintegy 15 publikáció szerzője. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Kaposvári Egészségügyi Főiskolai Karán 2002 óta immunbiológia, 2004 óta sejt és molekuláris biológia, 2008 óta mikrobiológia tárgykörben tart rendszeresen előadásokat

Dr. Thuma Ákos

portre_0000_Réteg 13Dr. Thuma Ákos állatorvosi diplomáját 2007-ben szerezte. A Kari Tudományos Diákkörben végzett kutatásai alapján írt „ GABA és peptid neurontranmitterek rágcsálók lateralis septumában” c. dolgozatával az Országos Tudományos Diákköri Konferencián a neurobiológiai szekcióban különdíjat szerzett. Diplomája megszerzése után a MgSzH-ÁDI Baromfibetegségek Laboratóriumában Budapesten kezdett dolgozni. Rutin munkája mellett az újszerű baromfibetegségek járványtani és morfológiai sajátosságait kutatja. 2009-től „A kacsa és a házityúk intestinalis spirochaetosisának vizsgálata” c. témájával a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Doktori Iskolájának PhD hallgatója.
Hat dolgozatot jelentetett meg. A Baromfi-egészségügyi Társaságnak 2008-tól tagja és tagja a WVPA- nak.

Dr. Gyuris Éva

Gyuris Éva fényképDr. Gyuris Éva állatorvos-doktori diplomáját 2010-ben szerezte meg, majd a MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézetében a Légzőszervi Bakteriológia témacsoportban fiatal kutatóként szerzett tapasztalatot a baktérium törzsek izolálásában, valamint az azonosításra, feno- és genotípusos jellemzésre szolgáló módszerek; fajspecifikus-, rep-, ERIC-PCR, biokémiai próbák terén. 2011 augusztusától a NÉBIH- Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán, Budapesten az Emlős-, Vad- és Baromfibetegségek Laboratóriumában dolgozik, mint laboratóriumi állatorvos. A baromfi betegségek diagnosztizálásával, madarak kórbonctani- és kórszövettani vizsgálatával, a kórokozó baktériumok izolálásával foglalkozik. 2012-től „A Riemerella anatipestifer hazai előfordulása, a törzsek jellemzése klasszikus és molekuláris módszerekkel” című témával a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Doktori Iskolájának PhD hallgatója. A Baromfi-egészségügyi Társaságnak 2011-től tagja.

Dr. Erdei Péter

Erdei Péter fényképDr. Erdei Péter állatorvos-doktori diplomáját 1972-ben szerezte. Szakmai pályafutása első felében üzemi állatorvosként dolgozott az Agárdi Mezőgazdasági Kombinátban, ahol az állategészségügyi feladatok mellett ágazatvezető-helyettesi teendői is voltak. A rendszerváltás után viszont innovatív gyógyszergyárak termékeinek magyarországi képviseletével foglalkozott, a TEVA-nál és Hoechst Hungária Kft-nél termékmenedzser, majd 2000-től 2013-ig a mind nagyobb és nagyobb világcégeket szolgálhatta (Intervet, Shering-Plough, MSD AH), ahol a baromfi-termékek irányítása tartozott hozzá, majd nyugdíjba vonulása után mint szakmai konzultáns napjainkban is aktívan segíti a cég baromfi-ágazati tevékenységét.

Dr. Fazekas Papp Sándor

Fazekas Papp S fényképDr. Fazekas Papp Sándor 1978-ban végzett az Állatorvos-tudományi Egyetemen. Végzés után az Agárdi Mezőgazdasági Kombinátban kezdett el dolgozni szarvasmarha telepeken, majd egy kisebb kitérő után a Devecseri Állami Gazdaságba került, ahol a szarvasmarha és juh állományokon kívül a baromfiágazat állategészségügyi ellátásával is foglalkozott, illetve azóta is ezzel az ágazattal foglalkozik. A jogutód GALLUS Baromfitenyésztő és Keltető Kft. főállatorvosa lett és itt végzi állatorvosi tevékenységét immár 30 éve. Brojler-szülőpár állományok, keltetők és a brojler-hízlalás állategészségügyi kontrollja tartozik hozzá.

Dr. Korvin László
Korvin László fényképDr. Korvin László 2007-ben szerezte állatorvosi diplomáját. Végzés után kisállat-rendelőkben, majd a Debreceni Állategészségügyi Intézet Virológiai Osztályán dolgozott. 2010-ben Földesre került, ahol a Földesi Rákóczi Mg-i Kft. baromfiágazatának ellátó állatorvosa lett, ahol 2014 – 2015 között a cég baromfiágazat-vezetője volt. Nagyüzemi munkája során árutojás-termelő tyúkállományok állategészségügyi ellátásával foglalkozik, emellett vegyes magánpraxist folytat, illetve a VitaSalus VetMed Kft. ügyvezetője.