Elnökség 2017 – 2020

A Magyar Országos Állatorvos Egyesület Baromfi-egészségügyi Társasága 2017. november 30-i tisztújító közgyűlését követően az újonnan választott elnökség 2017. december 14-én tartotta alakuló ülését, melyen a jelen lévő tagok maguk közül titkos szavazással választották meg a Társaság elnökét és titkárát.

A MOÁE Baromfi-egészségügyi Társaságának elnöki tisztségére a 2017 – 2020 közötti ciklusra Dr. Magyar Tibor kapta meg az elnökség bizalmát, míg a titkári tisztséget Dr. Korvin László tölti be.

Az elnökség jelenlegi tisztségviselői és elnökségi tagjai:

Dr. Mészáros János (†)
akadémikus, a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága Örökös Tiszteletbeli Elnöke, a Társaság alapítója.

Dr. Mészáros János állatorvos-doktori diplomáját 1951-ben szerezte és a Járványtani Tanszéken Manninger Rezső munkatársa lett. 1951 és 1954 között a Száj és körömfájás Laboratóriumot vezette. 1959-ben az MTA Állategészségügyi Kutatóintézetének igazgatójaként Dr. Derzsy Domokossal és Dr. Szécsényi Istvánnal a MEDOSZ keretében megalapította a Baromfi-egészségügyi Szakosztályt, amelynek, illetve jogutód szervezeteinek 45 éven át megszakítás nélkül ellátta elnöki feladatait. 2003-tól a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága örökös tiszteletbeli elnöke.
1963 – 1975 között az Állatorvos-tudományi Egyetem Járványtani Tanszékének vezetője, 1969-től tudományos rektor-helyettese. 1976-1990 között az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézete igazgatója, ahol 2004-ig kutatóprofesszorként folytatta tudományos munkásságát.
Számos szakkönyv, mint a Manninger Rezsővel (1975), Szent-Iványi Tamással (1985), illetve Varga Jánossal és Tuboly Sándorral (1999) írt ”A háziállatok Fertőző betegségei„ című, tankönyvek, illetve az 1992-ben megjelent „Heider, Mészáros, Monreal: Krankheiten des Wirtschaftsgeflügels” című kétkötetes kézikönyv szerzője.
Szerkesztésében jelent meg a munkatársaival írt „Baromfiegészségtan” c. szakkönyv, amely 1963-ban, 1966-ban, majd 1976-ban jelent meg.
Mintegy 210 tudományos közleményt jelentetett meg, az utóbbi évtizedekben főleg a baromfi-egészségügy területéről.
1976 óta az Acta Veterinaria főszerkesztője. 1959-ben kandidátusi 1973-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett. Az MTA 1976-ban levelező, 1982-ben rendes tagjává választotta.

Számos díj és kitüntetés tulajdonosa.

 

Dr. Magyar Tibor:

A Társaság Elnöksége a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága elnökének Dr. Magyar Tibort választotta meg.

Elérhetősége: telefon: +36 1 467 4077
E-mail: magyar.tibor@agrar.mta.hu

Dr. Magyar Tibor állatorvos-doktori diplomáját 1979-ben szerezte. Ezt követően az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetben vállalt munkát, amely 2012. január 1.-től, mint az MTA Agrártudományi Központ, Állatorvost-tudományi Intézet néven folytatja tevékenységét. Jelenleg az intézet igazgatója, ahol kutatásait a Légzőszervi Bakteriológiai témacsoport vezetőjeként folytatja. 1993-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 2009-ben habilitált a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán és ebben az évben elnyerte a címzetes egyetemi tanári címet. 2014-ben az MTA doktora fokozatot szerzett.1986-87-ben a Wellcome Trust ösztöndíjasaként 14 hónapot töltött az angliai Institute for Animal Health (Compton) intézetében. Később rövidebb tanulmányutak keretében hosszabb távú együttműködést folytatott a National Animal Disease Center (Ames, Iowa, USA) kutatóival. Kutatási területe a különböző állatfajokból származó kórokozó baktériumok megbetegítő képességének tanulmányozása. Hazai együttműködő partnerei közül kiemelkedik a Kaposvári Egyetem Élettani és Állathigiéniai Tanszéke és Egészségügyi Centruma, ahol sertések légzőszervi betegségeinek modern képalkotó eljárásokra alapozott vizsgálatát végzik. 95 dolgozatot publikált és két könyvrészletnek is szerzője. Különböző bizottságok munkájában vesz részt. Az MTA nem akadémikus közgyűlési képviselője, az MTA Állatorvos-tudományi Bizottság titkára.
A Magyar Országos Állatorvos Egyesület elnökségi tagja, a WPSA és a WVPA tagja. A Köves Díj tulajdonosa.

 

Dr. Korvin László

Az Elnökség Dr. Korvin Lászlót a Társaság titkárának választotta meg.

Elérhetősége: mobil: +36 30 743 7973
E-mail: korvinlac@gmail.com

Dr. Korvin László 2007-ben szerezte állatorvosi diplomáját. Végzés után kisállat-rendelőkben, majd a Debreceni Állategészségügyi Intézet Virológiai Osztályán dolgozott. 2010-ben Földesre került, ahol a Földesi Rákóczi Mg-i Kft. baromfiágazatának ellátó állatorvosa lett, ahol 2014 – 2015 között a cég baromfiágazat-vezetője is volt. Nagyüzemi munkája során árutojás-termelő tyúkállományok állategészségügyi ellátásával foglalkozik, emellett vegyes magánpraxist folytat, illetve a VitaSalus VetMed Kft. ügyvezetője. 2016-tól a MÁOK Hajdú Bihar Megyei Szervezetének vezetőségi tagja, a 2017. szeptemberében indult baromfi-egészségügyi szakállatorvos képzés hallgatója.

 

Dr. Gyuranecz Miklós

A Közgyűlés Dr. Gyuranecz Miklóst választotta a nemzetközi kapcsolatokért felelős titkárnak.

Elérhetősége: mobil: +36 30 277 7305
E-mail: m.gyuranecz@gmail.com

Gyuranecz Miklós 2007-ben végzett állatorvosként, majd a Járványtani és Mikrobiológiai Tanszék PhD hallgatója lett. Kutatott több nyugat-európai és amerikai intézetben. 2011-ben védte meg a PhD-ját, majd az MTA Állatorvos-tudományi Kutatóintézetében helyezkedett el. 2012-ben elnyerte az MTA kiválósági pályázatát, a Lendület programot, melynek támogatásával 2012-ben önálló kutatócsoportot alapított Zoonótikus bakteriológia és mycoplasmatológia névvel. 2015-től laborja a világ egyetlen OIE tularemia referencia laborjaként is funkcionál. Kutatási területei a bakteriális zoonózisok és a mycoplasmatológia.  Eddig hatvanöt, többségében angol nyelvű szakcikket és három angol nyelvű könyvfejezetet írt. Munkásságát számos díjjal, mint például; Akadémiai Ifjúsági Díj, Visegrádi Négyek Ifjúsági Díj, Szent-Iványi Ifjúsági Díj, Hőgyes-Aujeszky Emlékérem, Junior Príma Díjjal és Derzsy Díjjal ismerték el.

 

A közgyűlés az alábbi kollégákat választotta meg a Társaság Elnökségébe:

Dr. Bistyák Andrea

Elérhetősége: mobil: +36 30 486 6014
E-mail: bistyaka@nebih.gov.hu

Dr. Bistyák Andrea 1981-ben szerzett állatorvosi diplomát, majd 1982-1988 között a létavértesi Aranykalász MgTSz üzemi állatorvosaként tevékenykedett és emellett magángyakorlatot folytatott. 1989-től a Debreceni Állategészségügy Intézetben és annak jogutód intézményeinél laboratóriumi szakállatorvosi munkakörben dolgozik. 1996- és 1998 között a Con Avis Rt.-nél, majd 1991 és 2007 között a Hajdúgabona Rt- nál volt takarmányozási szaktanácsadó állatorvos. Szakterülete a baromfi-patológia. 1998-ban baromfi és kisállattenyésztői szakmérnöki diplomát szerzett a Kaposvári Pannon Egyetemen. 2014-től pedig a Nagisz Zrt-nél részmunkaidőben bakteriológiai labort vezet. Munkássága során 12 magyar és 9 angol nyelvű szakcikket publikált első, illetve társszerzőként, valamint 40 magyar ás 6 angol nyelvű előadást tartott különböző szakmai fórumokon. Mikrobiológus szakállatorvos, baromfi-egészségügyi szakállatorvos, bírósági szakértő. 2008-tól a Baromfi-egészségügyi Társaság elnökségének tagja. A Derzsy Díj tulajdonosa.

 

Dr. Gál Bence

Elérhetősége:
E-mail: galb@gyermelyi.hu

Dr. Gál Bence állatorvos-doktori diplomáját 2010-ben szerezte meg, majd a mohácsi Prophyl Kft.-nél helyezkedett el. Feladatai közé tartozott az oltóanyag vizsgálatokban résztvevő állatcsoportok (elsősorban baromfifélék: húscsirke, tyúk, pulyka, víziszárnyas) állategészségügyi felügyelete, valamint a vizsgálatokhoz kapcsolódó patológiai és diagnosztikai munka. Tapasztalatot gyűjtött minőségirányítás területén és részt vett a BSL-3 szintű állatházban folyó tudományos munkában. 2012-től a Ceva-Phylaxia kutatás-fejlesztési részlegén baromfi vírusos oltóanyagok klinikai kipróbálásához kötődő munkákat végzett. 2013-től a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Doktori Iskolájának levelezős PhD hallgatója. Témája: Madár orthoreovírusok diverzitása, evolúciója és taxonómiája. 2015-ben csatlakozott az Elanco csapatához, ahol a Lohmann baromfi vakcina portfólió kereskedelmi tevékenységét látta el Magyarországon. 2017-ben a Gyermelyi-nél kapott ellátó állatorvosi munkát, ahol feladata 530 000 db árutojás termelő tyúk és növendék jérce állategészségügyi gondozása. Baromfi-egészségügyi Társaságnak 2010-től tagja.

 

Dr. Gyuris Éva

Elérhetősége:
E-mail: gyurise1@gmail.com

Dr. Gyuris Éva állatorvos-doktori diplomáját 2010-ben szerezte meg, majd a MTA Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézetében a Légzőszervi Bakteriológia témacsoportban fiatal kutatóként szerzett tapasztalatot a baktérium törzsek izolálásában, valamint az azonosításra, feno- és genotípusos jellemzésre szolgáló módszerek; fajspecifikus-, rep-, ERIC-PCR, biokémiai próbák terén. 2011 augusztusától a NÉBIH- Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóságán, Budapesten az Emlős-, Vad- és Baromfibetegségek Laboratóriumában dolgozik, mint laboratóriumi állatorvos. A baromfi betegségek diagnosztizálásával, madarak kórbonctani- és kórszövettani vizsgálatával, a kórokozó baktériumok izolálásával foglalkozik. 2012-től „A Riemerella anatipestifer hazai előfordulása, a törzsek jellemzése klasszikus és molekuláris módszerekkel” című témával a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Doktori Iskolájának PhD hallgatója. A Baromfi-egészségügyi Társaságnak 2011-től tagja.

 

Dr. Kerekes László

Elérhetősége: mobil: +36 70 376 1164,
E-mail: kerekes.laszlo47@gmail.com

Dr. Kerekes László 1970-ben szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd 4 esztendőn keresztül a Létevértesi MgTsz-ben látta el az állatorvosi feladatokat. 1974-től 2009-ig a Nádudvari Vörös Csillag MgTSz. üzemi, majd vezető állatorvosaként tevékenykedett, ahol a húshibrid szülőállományok, majd a tetétleni nagyszülőpár telep állategészségügyi ellátásáért volt felelős, de pulyka szülőpárok és végtermékállományok kezelése is feladatkörébe tartozott.
2009-ben nyugállományba vonult, de szakmai gyakorlatát nem adta fel, és jelenleg a nyírkércsi székhelyű Baromficoop Kft. alkalmazásában brojler telepek állategészségügyi ellátását végzi. Baromfi-egészségügyi szakállatorvosi diplomát szerzett és napi munkája mellett a gombatoxinoknak a tyúkok és a pulykák szaporodására és keltetésére gyakorolt hatásával foglalkozott és ennek eredményeit több dolgozatban jelentette meg..
A Baromfi-egészségügyi Társaságnak 1970-től, elnökségének már az előző ciklusokban is tagja.
A Derzsy Díj tulajdonosa.

 

Dr. Mándoki Míra

Elérhetősége: telefon: +36 1 478 4178
E-mail: mandoki.mira@univet.hu

Dr. Mándoki Míra az Állatorvos-tudományi Egyetemen végzett 1998-ban, azóta az egyetem Patológiai (korábbi nevén Kórbonctani és Igazságügyi Állatorvostani) tanszékén dolgozik, amelynek 2018. január 1-től a vezetője. 2005-ben részt vett az újraindított baromfi egészségügyi szakirányú továbbképzés szakmai és adminisztratív előkészítésében, majd az új évfolyammal elvégezte és 2008-ban megszerezte a baromfi-egészségügyi szakállatorvos diplomát. Jelenleg ennek a szakállatorvos képzésnek a szakfelelőse, illetve a graduális hallgatóknak a Baromfi patológia tantárgyat oktatja az általános kórtan, valamint részletes kórbonctan egyes fejezetei mellett. Doktori fokozatát a csirkék fertőző vesegyulladását okozó avian nephritis vírussal kapcsolatos kutatásai eredményeképpen szerezte meg. Jelenleg a csirkék fertőző satnyaság- és törpenövés szindrómájával (runting-stunting syndrome, RSS) foglalkozik, melyben az avian nephritis vírus vizsgálata továbbra is szerepel. 2012-ben habilitált ebből a témából és 2013-ban kapta meg az egyetemi docensi kinevezését. A vírusos baromfibetegségek kutatása mellett érdeklődik az oktatásfejlesztés, az e-learning és Web 2.0 technikák alkalmazása iránt, emellett az állatorvosi oktatás fejlesztésén, valamint az állatorvosok élethosszig tartó tanulásának elősegítésén dolgozik. Több Európai Uniós oktatásfejlesztési pályázatban vett részt 2010-től, számos egyetemi bizottság tagja. 2017 őszén elindította az egyetemi oktatók pedagógiai továbbképzését. 2007-től tagja a hazai Baromfi-egészségügyi Társaságnak és a nemzetközi WVPA szervezetnek.

 

Dr. Molnár Béla

Elérhetősége: mobil: +36 30 995 1682
E-mail: molnarbela2@gmail.com

Dr. Molnár Béla 1984-ben szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd a szentesi Árpád TSZ-ben 24 évig dolgozott, ahol törzs és végtermék liba- valamint pulykaállományok ellátását végezte. Részt vett a törzslibaállományok állategészség védelmében alkalmazott Mycoplasma vakcina előállításában, kipróbálásában és véleményezésében a gyártók és felhasználók kérésére. Ezt követően többnyire víziszárnyas állományok állategészségügyi felügyeletét végzi, elsősorban mint a Tranzitker Zrt. állatorvosa a törzsliba, törzskacsa állományok és keltetők állategészségügyi kontrollja tartozik hozzá. A Baromfi-egészségügyi Társaságnak 1985-től a tagja, és tagja a WVPA-nak.

 

Dr. Nemes Csaba

Elérhetősége: mobil: +36 20 370 2375
E-mail: nemescs@nebih.gov.hu

Dr. Nemes Csaba PhD 1988-ban kapta meg állatorvos-doktori diplomáját. Ebben az évben kezdett dolgozni a Kaposvári Állategészségügyi Intézet Kórbonctani Osztályán, ahol elsősorban a pulykák megbetegedéseivel kezdett foglalkozni és azóta is főként ezen a területen végez vizsgálatokat, jelenleg laboratórium-vezető beosztásban dolgozik. 1998-ban a PATE-n baromfi és kisállattenyésztő szakmérnöki, az Állatorvos-tudományi Egyetemen állatorvosi mikrobiológusi diplomát szerzett. 2010-ben védte meg phD dolgozatát a pulyka és lúdbetegségek tárgyában. Mintegy 15 publikáció szerzője. A Pécsi Orvostudományi Egyetem Kaposvári Egészségügyi Főiskolai Karán 2002 óta immunbiológia, 2004 óta sejt és molekuláris biológia, 2008 óta mikrobiológia tárgykörben tart rendszeresen előadásokat

 

Dr. Szabó Zoltán

Elérhetősége: mobil: +36 70 903 4100
E-mail: zoltan.szabo@merck.com

Dr. Szabó Zoltán állatorvos-doktori diplomáját 1985-ben szerezte. Szakmai pályafutásának első felében üzemi és magán-állatorvosként dolgozott, a baromfi szülőpártartás állat-egészségügyi feladataival először 1987-ben került kapcsolatba Tarnamérán. 1997-től a nádudvari NAGISZ ZRt. tenyész-pulyka majd baromfi szülőpár állományaiban látta el az állatorvosi teendőket. 2005-től magán illetve hatósági állatorvosi munkakör mellett a Lohmann Animal Health baromfi-egészségügyi szakmai konzulense lett, ahol elsősorban a baromfi vakcinákért volt felelős Magyarország és a Balkán területén. A céget 2014-ben az Elanco vásárolta fel, ekkor itt lett alkalmazott. 2015-ben átigazolt az Intervet-MSD csapatába, jelenleg a baromfi üzletágért felelős Magyarországon, Csehországban és Szlovákiában. 2008-ban baromfi-egészségügyi szak-állatorvosi diplomát szerzett.

Dr. Thuma Ákos

Elérhetősége: mobil: +36 30 396 9208
E-mail: thuma.akos@gmail.com

Dr. Thuma Ákos állatorvosi diplomáját 2007-ben szerezte. A Kari Tudományos Diákkörben végzett kutatásai alapján írt „GABA és peptid neurontranmitterek rágcsálók lateralis septumában” c. dolgozatával az Országos Tudományos Diákköri Konferencián a neurobiológiai szekcióban különdíjat szerzett. Diplomája megszerzése után a MgSzH-ÁDI Baromfibetegségek Laboratóriumában Budapesten kezdett dolgozni. Rutin munkája mellett az újszerű baromfibetegségek járványtani és morfológiai sajátosságait kutatja. „A kacsa és a házityúk intestinalis spirochaetosisának vizsgálata” c. témájával a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Doktori Iskoláján PhD végzettséget szerzett.
Hat dolgozatot jelentetett meg. A Baromfi-egészségügyi Társaságnak 2008-tól tagja és tagja a WVPA- nak.