Elnökség 2011 – 2014

Tisztújítás
A MOÁE Baromfiegészségügyi Társasága az alapszabályában előírtak szerint 2011. december 8.-án tiszújító közgyűlést tartott.
A közgyűlés Dr. Lantos Csabát választotta meg a közgyűlés és a tisztújítási eljárás levezető elnökéül.
A Baromfiegészségügyi Társaság leköszönő elnöke, Dr. Benyeda János beszámolt az előző vezetőségnek az előző két ciklus alatt végzett tevékenységről és eredményeiről, valamint tájékoztatót adott a Társaság pénzügyi gazdálkodásáról.
A közgyűlés a beszámolót elfogadta, majd kezdetét vette az új vezetőség megválasztása.
A közgyűlés elfogadta az elnökségnek és tisztségviselőinek lemondását és az alapszabály előírásai szerint az alábbi kollégákat választotta a közgyűlés új tisztségviselőivé, illetve az elnökség tagjaivá:
A MOÁE Baromfiegészségügyi Társasága Örökös Tiszteletbeli Elnöke: Dr. Mészáros János akadémikus, a Társaság alapítója.

Dr. Mészáros János állatorvos-doktori diplomáját 1951.-ben szerezte és a Járványtani Tanszéken Manninger Rezső munkatársa lett. 1951 és 1954 között a Száj és körömfájás Laboratoriumot vezette. 1959.-ben az MTA Állategészségügyi Kutatóintézetének igazgatójaként Dr. Derzsy Domokosal és Dr. Szécsényi Istvánnal s MEDOSZ keretében megalapította a Baromfiegészségügyi Szakosztályt, amelynek, illetve jogutód szervezeteinek 45 éven át megszakítás nélkül ellátta elnöki feladatait. 2003 tól a MOÁE Baromfiegészségügyi Társasága örökös tiszteletbeli elnöke.
1963 – 1975 között az Állatorvos-tudományi Egyetem Járványtani Tanszékének vezetője, 1969.-től tudományos rektorhelyettese. 1976-1990 között az MTA Állatorvostudományi Kutatóintézete igazgatója, ahol 2004.-ig kutatóprofesszorként folytatta tudományos munkásságát.
Számos szakkönyv, mint a Manninger Rezsővel (1975), Szent-Iványi Tamással (1985) ,illetve Varga Jánossal és Tuboly Sándorral (1999) írt”A háziállatok Fertőző betegségei „ című, tankönyvek, illetve az 1992-ben megjelent „Heider, Mészáros, Monreal: Krankheiten des Wirtschaftsgeflügels” című kétkötetes kézikönyv szerzője.
Szerkesztésében jelent meg a munkatársaival írt „Baromfiegészségtan” c. szakkönyv, amely 1963.-ban, 1966.-ban, majd 1976. ban jelent meg.
Mintegy 210 tudományos közleményt jelentetett meg, az utóbbi évtizedekben főleg a baromfiegészségügy területéről.
1976 óta az Acta Veterinaria főszerkesztője. 1959.-ben kandidátusi 1973-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett. Az MTA 1976.-ban levelező, 1982.-ben rendes tagjává választotta.
Számos díj és kitüntetés tulajdonosa.

Baromfiegészségügyi Társasága elnökének Dr. Paljak Jánost, a szarvasi Gallicoop ZRt. főállatorvosát, állategészségügyi igazgatási és szervezési szakállatorvost választotta meg.

Dr. Paljak János 1973.-ban szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd a Szarvasi Állami Tangazdaságban gyakornokként megismerkedett az akkor legmagasabb szintű állatartási technologiákkal, a fertőző betegségek megelőzésének módszereivel és a nagylétszámú állatállományok gyógykezelésének lehetőségeivel. A megfelelő szakmai jártasság elsajátítása után Békésszentandráson vállalt körzeti állatorvosi állást és emellett ellátta az egyik ottani termelőszövetkezet sertés, szarvasmarha és juhállományait, valamint a szezonálisan tartott baromfiállományok állatorvosi felügyeletét. 1979.-ben járási-városi főállatorvosnak nevezték ki Szarvasra., mint az első függetlenített járási-városi főállatorvost. 1979-ben.
1981.-ben állategészségügyi igazgatási és szervezési szakállatorvosi diplomát szerzett. Majd a Békésszentandrási Zalka Máté MgTSz üzemi állatorvosa lett, ahol a hagyományos haszonállat-állományok mellett a szövetkezet nagyüzemi tenyész és gyapjútermelő angora állományainak állategészségügyi ellátását is végezte.
Részt vett a Békés Megyei Állatorvosi Kamara megszervezésében, valamint a kamarai gyógyszerforgalmazás megindításában. 1990-1994 közötti ciklusra Békésszentandrás alpolgármesterének választották. 1996-tól a Szarvason működő Gallicoop Zrt. főállatorvosa, ahol a termelési integráció tenyész és végtermék állományainak állategészségügyi ellátása, a pulyka feldolgozás és tovább-feldolgozás felügyelete és az integrált termelés állategészségügyi feladatainak összehangolása, szervezése tartozik feladatai közé.
Rendszeresen tart szakmai előadásokat a Baromfiegészségügyi Társaság, a Magyar Állatorvosi Kamara, vagy a Baromfi Terméktanács rendezvényein.
Több, a pulykatermelésben alkalmazott szer kipróbálását és véleményezését végezte a gyártók vagy forgalmazók kérésére. Rendszeresen vesz részt kül és belföldi szakmai konferenciákon. A baromfi-állományokban előforduló különböző kórformák, elsősorban technopatiák foto- dokumentálását végzi.
2004.-től tagja a MOÁE Baromfiegészségügyi Társasága Elnökségének. Több dolgozata jelent meg. A WPSA, WVPSA. Tagja.

A MOÁE Baromfiegészségügyi Társasága közgyűlése Dr. Szalay Dénes Csabát, a szombathelyi Omega-Vet-Lab BT. ügyvezetőjét, szarvasmarha egészségügyi szakállatorvost, a társaság titkárának választotta meg.

Dr. Szalay Dénes Csaba 1978.-ban szerezte meg állatorvos-doktori diplomáját.,majd a Szombathelyi Állategészségügyi Intézetben helyezkedett el. 1986.-ban megbízták az Intézet Virologiai Osztálya vezetésével, majd kinevezték a Diagnosztikai/Kórbonctani Osztály vezetőjévé, ahol 2001.-ig dolgozott.
Az Intézet Virologiai Osztályán a broilercsirke állományok reo és adenovírus fertőzöttségével, a fiatal borjak vakcinázási lehetőségeivel, a sertések parvovírusok okozta vetélésével foglalkozott. Mint a Diagnosztikai Osztály vezetője a rókák veszettségelleni oralis immunizálásának megszervezése és kontroll vizsgálatai tartoztak feladatkörébe. Az Osztály rutin feladatain túlmenően munkatársaival vizsgálta a borjak Haemophylus somnus okozta agyvelőgyulladását és a VD vírus okozta kórképét.
2011.-ben az Omega-Vet-Lab Bt. ügyvezetőjeként a Kaposvári és az Országos Állategészségügyi Intézet munkatársaival együttműködve a pulykák adenovírus okozta kórképének és fiatalkori bélgyulladása (PEMS) vizsgálataiba kapcsolódott be.
A felsorolt témákban elért eredményeiről a Magyar Állatorvosok Lapjában, az Acta Veterinariában és Akadémiai Beszámolókon, valamint különböző szakmai fórumokon adott számot.

A közgyűlés Dr. Kőrösi Lászlót, az AgriAL állategészségügyi, tartástechnologiai és takarmányozási Bt. Igazgatóját, baromfiegészségügyi szakállatorvost, a MOÁE Baromfiegészségügyi Társasága nemzetközi kapcsolatokért felelős titkárának megválasztotta.

Dr. Kőrösi László 1975.-ben kapott állatorvos-doktori diplomát, majd a Mezőfalvi Mezőgazdasági Kombinát egyik kerületének állategészségügyi feladatait látta el.
1981.-től a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát Bári Baromfiüzemében kezdetben a Shaver baromfitelepein, keltetőiben és laboratoriumában dolgozott és később bekapcsolódott a hazai és a nemzetközi szaktanácsadás tevékenységébe. Az üzem által Jemenbe és Irakba szállított baromfiállományonál szaktanácsadóként működött ahol tapasztalatokat szerzett a tropusi országok baromfiegészségügyével kapcsolatban.
1990.-től a He-Ross Kft nagyszülőpár programjának főállatorvosaként dolgozott és ebben a beosztásában is kiterjedt szaktanácsadási feladatokat végzett bel és külföldön.
Sikeresen vezetett be számos állategészségügyi-technologiai eljárást a Salmonella mentesítés terén és hazánkban elsőként alkalmazott inaktivált oltóanyagokatokat e betegség ellen épp úgy, mint a coccidiosis ellen. Segítette a baromfi in ovo vakcinázásának elterjesztését és technikai kivitelezését.1998.-tól a Rhone Vet Kft. baromfispecialista állatorvosa lett. 2002.-ben megalapította az AgriAl Bt. Állatorvosi szaktanácsadó céget, amely hosszú távon együttműködött a RhoneVet Kft.-vel ésígy, mint a Merial és a Synbiotics specialistájaként tevékenykedik. Tagja lett az Alltech Europai Baromfi Munkacsoportjának és szoros cooperacióban dolgozik a Cobb Germany céggel.2008.- óta a Pas Reform hazai képviselője.
Tevékenysége során foglalkozott a pulykák haemorrhagiás enteritis-ével a mycoplasmosis elleni immunizálással,a különböző baromfifajok pneumovírus fertőzésével és a fertőző bursitis-szel.
32 szakcikket jelentetett meg külföldi és hazai szaklapokban és számos külföldi és hazai konferencián tartott előadásokat. 2. könyrészlet szerzője.
Tagja a WPSA, a WVPSA-nak, valamint 1981 óta a MOÁE Baromfiegészségügyi Társaságának, amelynek titkáraként is tevékenykedett 2004-2011-ig,és 2004. óta nemzetközi öszzekötő titkára.
A Derzsy Díj tulajdonosa.

A közgyűlés az alábbi kollégákat választotta meg a Társaság Elnökségébe:
Dr. Bistyák Andrea Tündét, az MGSZH ÁDI Debreceni Intézetének laboratoriumi szakállatorvosát, Baromfi és kisállattenyésztési szakmérnököt, mikrobiologus és baromfiegészségügyi szakállatorvost.

Dr. Bistyák Andrea Tünde 1981. ben szerzett állatorvosi diplomát, majd 1982-1988 között a létavértesi Aranykalász MgTSz üzemi állatorvosaként tevékenykedett és emellett magángyakorlatot folytatott. 1989.-től a Debreceni Állategészségügy Intézetben és annak jogutód intézményeinél laboratoriumi szakállatorvosi munkakörben dolgozik. 1996- és 1998 között a Con Avis Rt.-nél, majd 1991 és 2007 között a Hajdúgabona Rt- nál volt takarmányozási szaktanácsadó állatorvos. Szakterülete a baromfi-patologia. Munkássága során 12 magyar és 9 angol nyelvű szakcikket publikált első, illetve társszerzőként, valamint 40 magyar ás 6 angol nyelvű előadást tartott különböző szakmai fórumokon. Bírósági szakértő, a Derzsy Díj tulajdonosa.

Dr. Benyeda Jánost, a mohácsi Prophyl és Biovo Kft-k igazgatóját

Dr. Benyeda János 1969-ben szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd 9 éven át az Állatorvos-tudományi Egyetem Járványtani Tanszékén dolgozott, ahol elsősorban a sertés, és a baromfi vírusos betegségeivel foglalkozott. Ezt követően 12 éven át a Bólyi Mezőgazdasági Kombinát Baromfi-üzemének főállatorvosaként tevékenykedett. Ebben a beosztásában diagnosztikai laboratoriumot létesített és számos baromfibetegség felismerésére és megelőzésére irányuló munkában vett részt.
1990.-ben önálló gazdálkodásba kezdett, SPF baromfitelepeket létesített és az europai országok SPF –tojás szükségletének nagyobb hányadát az Ő cége állítja elő. Emellett jelentős kísérleti-kutatási bázist hozott létre, ahol igen magas szinvonalon végeznek állatkísérleteket az elvárható minőségellenőrzési rendszerek előírásai szerint. A háziállatokkal végzett vizsgálatok elvégzésére hazánkban elsőként létesített BSL-3 szintű állatházi rendszereket, amelyekben GMO ágensek vizsgálata is elvégezhető. Társaságunknak elnöki tisztét 8 éven keresztül viselte 38 dolgozat és 1 könyvrészlet szerzője. A Baromfiegészségügyi Társaságnak 1970 óta tagja, 1992-től a Társaság elnökségi tagja, 2004-2011-ig elnöke. Tagja a WVPA-nak.
A Derzsy- díj és a Hutyra Ferenc emlékérem tulajdonoa.

Dr. Kerekes Lászlót, a nádudvari Nagisz Kft. nyugalmazott főállatorvosát, a nyírkércsi Baromfi-Coop Kft állatorvosát, baromfiegészségügyi szakállatorvost.

Dr. Kerekes László 1970.-ben szerzett állatorvos-doktori diplomát, majd 4 esztendőn keresztül a Létevértesi MgTsz .-ben látta el az állatorvosi feladatokat. 1974.-től 2009.-ig a Nádudvari Vörös Csillag MgTSz. üzemi, majd vezető állatorvosaként tevékenykedett, ahol a húhibrid szülőállományok, majd a tetétleni nagyszülőpár telep állategészségügyi ellátásáért volt felelős, de pulyka szülőpárok és végtermékállományok kezelése is feladatkörébe tartozott.
2009.-ben nyugállományba vonult, de szakmai gyakorlatát nem adta fel, és jelenleg a nyírkércsi székhelyű Baromficoop Kft. alkalmazásában broilertelepek állategészségügyi ellátását végzi. Baromfiegészségügyi szakállatorvosi diplomát szerzett és napi munkája mellett a gombatoxinoknak a tyúkok és a pulykák szaporodására és keltetésére gyakorolt hatásával foglalkozott és ennek eredményeit több dolgozatban jelentette meg..
A Baromfiegészségügyi Társaságnak 1970-től, elnökségének már az előző ciklusokban is tagja.
A Derzsy Díj tulajdonosa.

Dr. Magyar Tibort, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont, Állatorvos-tudományi Intézet igazgatóját, az állatorvostudomány kandidátusát, c. egyetemi tanárt.

Dr. Magyar Tibor állatorvos-doktori diplomáját 1979.-ben szerezte. Ezt követően az MTA Állatorvoszudományi Kutatóintézetben vállalt munkát, amely 2012. január 1.-től, mint az MTA Agrártudományi Központ, Állatorvost-tudományi Intézet néven folytatja tevékenységét. Jelenleg az intézet igazgatója, ahol kutatásait a Légzőszervi Bakteriologiai témacsoport vezetőjeként folytatja.. 1993.-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 2009.-ben habilitált a Szent István Egyetemen és ebben az évben elnyerte a címzetes egyetemi tanári címet. 1986-87.-ben a Wellcome Trust ösztöndíjasaként 14 hónapot töltött az angliai Institute for Animal Health (Compton) intézetében. Később rövidebb tanulmányutak keretében hosszabb távú együttműködést folytatott a National Animal Disease Center (Ames, Iowa, USA) kutatóival. Kutatási területe a különböző állatfajokból származó kórokozó baktériumok megbetegítő képességének tanulmányozása. Hazai együttműködő partnerei közül kiemelkedik a Kaposvári Egyetem Élettani és Állathigiéniai Tanszéke és Egészségügyi Centruma, ahol sertések légzőszervi betegségeinek modern képalkotó eljárásokra alapozott vizsgálatát végzik. Különböző bizottságok munkájában vesz részt.
86 dolgozatot publikált és 1egy könyvrészletnek is szerzője.
A Magyar Országos Állatorvos Egyesület elnökségi tagja, a WPSA és a WVPA tagja. A Köves Díj tulajdonosa.

Dr. Nagy Gyulát, nyugalmazott főállatorvost, állathigiénikus szakállatorvost, c. egyetemi docenst

Dr. Nagy Gyula állatorvos doktori diplomáját 1960.-ban szerezte. 1970-ig az Országos Mesterséges Termékenyítési Központban előbb mint szakállatorvos, majd mint csoportvezető dolgozott. Ezt követően a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Állategészségtani és Állathigiéniai Tanszékén tudományos munkatársa volt. 1970-89 között, mint a Hunniahibrid Broilertermelési Rendszer szaktanácsadó állatorvosa ,majd főállatorvosa megszervezte a Termelési rendszer szaktanácsadását, a szülőállományok mikoplazma mentesítését és a technopatiák megelőzését szolgáló programot. 1989- 93 között a Hybro Hungaria Kft. főállatorvosa, majd 1996-ig az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság főtanácsosa.
1996-tól mintegy 10 éven át a szarvasi GallicoopZRt. Állategészségügyi tanácsadója, illetve a szigetcsépi Sziget Chicken Farm Kft állatorosa.
1975.-ben állathigiénikus szakállatorvosi diplomát szerzett.
1989 –től a SZIE Állatorvosi Karának Állathigiéniai Tanszékén címzetes egyetemi docensként megbízást kapott a baromfi állomány-egészségtan és a baromfihigiénia oktatására magyar és külföldi hallgatók részére.
2009.-től jogosult állatorvos.
Mintegy 150 publikációja jelent meg hazai és külföldi szaklapokban, valamint két kézikönyv szerzője és egy szakkönyv társszerzője.Több alkalommal tartott előadásokat hazai és külföldi rendezvényeken. Baromfiegészségügyi szakértő. A World Poultry Science Association (WPSA) a World VeternaryPoultry Association-nak.(WVPA) tagja.
A „Kakuk Tibor Díj”, a Magyar Állathigiéniai és Környezetvédelmi Társaság Emlékérme, a Derzsy Díj tulajdonosa.

PhD. Nemes Csabát, az MgSzH ÁDI Kaposvár laboratórium vezetőjét, kisállattenyésztő szakmérnököt, mikrobiologus szakállatorvost

Dr. Nemes Csaba 1988.-ban kapta meg állatorvos-doktori diplomáját. Ebben az évben kezdett dolgozni a Kaposvári Állategészségügyi Intézet Kórbonctani Osztályán, ahol elsősorban a pulykák megbetegedéseivel kezdett foglalkozni és azóta is főként ezen a területen végez vizsgálatokat. 1998.- ban a PATE-n baromfi és kisállattenyésztő szakmérnöki, az Állatorvostudományi Egyetemen állatorvos mikrobiologusi diplomát szerzett. 2010.-ben védte meg phD dolgozatát a pulyka és lúdbetegségek tárgyában.
Mintegy 15 publikáció szerzője.

 

Dr. Palya Vilmost, a CEVA-Phylaxia Rt. Tudományos Támogató Laboratoriuma igazgatóját, szakállatorvost, c. egyetemi docenst,

1966.-ban állatorvos-doktori, 1973.-ban baromfi egészségügyi szakállatorvosi diplomát szerzett. Ezt követően 20 éven át a Békéscsabai Állategészségügyi Intézet patologusaként dolgozott. 1974.-től az intézet virologiai osztályát vezette1988.-g, amikor a Phylaxia Oltóanyagtermelő Vállalat VírusVakcina Osztályának vezetésével bízták meg. 4 éven keresztül Dél-Jemenben baromfiegészségügyi szaktanácsadói tevékenységet végzett. 1990-1997 között FAO szakértőként több afrikai, közel –keleti és ázsiai országban dolgozott laboratoriumi és képzési támogatást adva különböző jelentős állatbetegségek járványvédelmi és megelőzési programjához. 1988.-tól a Ceva-Phylaxia Rt-nél dolgozik, kezdetben, mint a vírus vakcinák fejlesztésének vezetője,2008.-tól pedig a Tudományos-támogató laboratorium igazgatója. 2008.-ban elnyerte a SZIE Állatorvostudományi Karán a címzetes egyetemi docens címét.
Mintegy 100 tudományos közleményt jelentetett meg, 4 angol nyelvű szakkönyv szerzője. A Baromfiegészségügyi Társaság tagja, annak elnökségében már több előző ciklusban is részt vett az elnökség munkájában. A WVPA tagja.
A Hutyra Ferenc emlékérem, és a Derzsy díj tulajdonosa.

PhD Pénzes Zoltánt, a CEVA-Phylaxia Rt virologiai fejlesztési igazgatóját,
szarvasmarha egészségügyi szakállatorvost,

Dr. Pénzes Zoltán 1991.-ben kapott állatorvos-doktori oklevelet és 1995.-ben PhD tudományos fokozatot szerzett Angliában a molekuláris virologia tárgyában. 1991 és 1992.között tudományos munkatársként az MTA Állatorvostudományi kutatóintézetében működött.1992-1995 között az Institute for Animal Health, Compton,Anglia Molekuláris Biologia Osztályán volt PhD ösztöndíjas.1996.-1998 között a Centro Nacional de Biotechnologia, Madrid, Molekuláris Biologia Osztályának junior kutatója, majd 1998-1999 között a Biorex Kutató és Fejlesztő Rt.,Veszprém Sejt és Molekulárbiologiai Osztály tudományos főmunkatársaként, majd ugyanott 2002-ig osztályvezetőként tevékenykedett.2003 és 2007 között a Ceva-Phylaxia Rt. Virokogiai Fejlesztési Igazgatósága vezető fejlesztője, majd 2008.-tól ugyanitt igazgatói rangban végzi feladatát.
2004. óta tagja a Baromfiegézégügyi Társaságnak. 20 dolgozat és 1 könyvrészlet szerzője.A WVPA tagja. A Pro Sciencia –kitüntetés birtokosa.

Dr. Thuma Ákost, az MGSZH ÁDI Budapest Baromfibetegségek Laboratoriuma állatorvosát, az Állatorvos-tudományi Doktori Iskola PhD hallgatóját.

Dr. Thuma Ákos állatorvosi diplomáját 2007.-ben szerezte A Kari Tudományos Diákkörben végzett kutatásai alapján írt „ GABA és peptid neurontranmitterek rágcsálók lateralis septumában” c. dolgozatával az Országos Tudományos Diákköri Konferencián a neurobiologiai szekcióban különdíjat szerzett. Diplomája megszerzése után a MgSzH-ÁDI Baromfibetegségek Laboratoriumában Budapesten kezdett dolgozni. Rutin munkája mellett az újszerű baromfibetegségek járványtani és morfologiai sajátosságait kutatja. 2009.-től „A kacsa és a házityúk intestinalis spirochaetosisának vizsgálata” c témájával a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Doktori Iskolájának PhD hallgatója.
Hat dololgozatot jelentetett meg. A Baromfiegészségügyi Társaságnak 2008.-tól tagja és tagja a WVPA- nak.