Felhívások

Kedves Kolléganő!
Kedves Kollégám!

Társaságunk jeles eseménye a június eleji Derzsy Napok. Nemcsak a változatos témájú színvonalas előadások teszik azzá, hanem a találkozási lehetőségek barátainkkal, ismerőseinkkel és az előkelő szállodák nyújtotta szolgáltatások kihasználása is. Elnökségünk mindent elkövet, hogy mindezt minél jobban készítse elő.

Most szeretnénk egy újabb lehetőséget is kínálni azzal, hogy Társaságunk minden tagját megkérdezzük; melyek azok a témák amelyekről szívesen hallanának. Ezért kérünk az alábbi kérdések megválaszolására.

  • Melyik az a szakmai téma, amelyről szeretnél előadást hallani?
  • Ki(ke)t javasolsz előadónak felkérni?
  • Van-e olyan téma, amelyről Magad (esetleg előadó társakkal) tartanál (15-20’-es) előadást.

A fenti kérdésekre most csak rövid választ kérünk, azokat Elnökségünk megvitatja, s az elfogadott javaslatokról később kérünk részletesebb tájékoztatást. Válaszod légy szíves a Derzsy Napok szakmai előkészítőjének Társaságunk tiszteletbeli elnökének Mészáros Jánosnak (meszaros.janos3@chello.hu; 1141 Budapest, 1141 Zsálya u. 2.; T.: (061) 363-3658.) november 19-ig megküldeni, vagy az aznapi szakülésünkön (Tábornok u. 2.) vele szóban közölni.

Örülnénk, ha javaslataiddal hozzájárulnál szakülésünk még választékosabbá tételéhez.

Budapest, 2012. nov. 4.
Kollegiális üdvözlettel

dr. Kádár Tibor emléktábla

Emlékezzünk Dr. Kádár Tiborra

Az idén szeptember 14-én lesz centenáriuma Dr. Kádár Tibor születésének.   Mint alább látjátok, okunk van felidézni emlékét.

Székesfehérváron született nagyon szegény családból. Maga írja egyik levelében, hogy „…mint  lenézett suszter fia végig koplaltam az egyetemet, a gazdasági válság alatt fűtetlen szobában, pénz nélkül könyvtárakban, népkonyhák  káposztalevesein. Végzés után is legalul kezdtem, egy kis falu magán-állatorvosaként, hiába volt jeles diplomám. Anyám feje felől elárverezett házzal és adóságot örökölve a tudományos munkáig nem juthattam el”.

Mivel feladatát mindig kifogástalanul látta el, újabb és újabb „problémás” helyre vezényelték. Munkássága és az állategészségügyi helyzetről írt elemzései alapján 1948-ban kinevezték az FM Állategészségügyi Főosztálya vezetőjének. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a háború utáni nagyon súlyos állategészségügyi helyzet normalizálásában, s a politikában a földbirtokosok és kulákok volt kiszolgálójává minősített és uzsorával vádolt karunk becsületének helyreállításában, a politikai okokból félreállítottak rehabilitásában. Mindig sikerült az adott korszak helyzetéhez igazodó állatorvosi szervezetet kialakítania.

Szűkebb szakmánknak is nagy szolgálatot tett az újkori Phylaxia, a debreceni, kaposvári, békéscsabai, miskolci és a szombathelyi állategészségügyi, és az oltóanyag ellenőrző intézetek létrehozásával. Az 1953/54-es száj-és körömfájás járvány alatt beosztásából felmentették és vidékre helyezték. 1956-ban rehabilitálták és kinevezték az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatójává és 1963-ban foglalhatta el az FM állategészségügyi főosztályvezetői székét.  Nekünk emlékezetes marad, hogy Társaságunk 4. évének záróülésén 1963-ban számos kollégánknak kitüntetéseket adott át, s tapasztalataink alapján javasolta a szakállatorvos képzés megindítását. A főosztályt nyugdíjaztatásáig, 1972. végéig vezette. Ebben az időszakban is sokat tett az állategészségügyi szolgálat fejlesztéséért és az 1967-ban létrehozott megyei állategészségügyi állomások létrehozásával olyan szervezetet alakított ki, melyet sokan visszasírunk.

Társaságunk elnöksége elhatározta, hogy Dr. Kádár Tibor születésének centenáriumán egy emléktáblával tisztelgünk személyiségének. Ezt a márványtáblát szeptemberben egy szakülés keretében kívánjuk leleplezni az Országos Állategészségügyi Intézet halljában. A márványba vésett betűk emlékeztetik majd az utókort, hogy az emléktáblát a Baromfi-egészségügyi Társaság állította.  Szimbolizálni kívánjuk ezzel Kádár Tibor munkájának elismerését, de azt is, hogy összetartó  Társaságunk  cselekvően  vesz  részt a  magyar  állatorvosi kar egészének érdekeit szolgáló ügyekben és az elődök tiszteletében is. Ezért kérjük tagjainkat, hogy lehetőségükhöz mérten járuljanak hozzá a csatolt csekken vagy a bankszámlaszámon: 11707024-20474519 (Kádár T. megjelöléssel) a tervezett alkotás megvalósításához.

Budapest-Sárvár 2011.június 2.

Dr. Benyeda János

a Baromfiegészségügyi Társaság elnöke