Kádár Tibor Emlékülés 2011.09.14.

Kandidátus, címzetes egyetemi tanár, az FM Állategészségügyi Osztály vezetője 1948-1953, főosztályvezetője 1963-1972 között, 1956-1971 az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatója , az állategészségügyi állomások létrehozója

Emlékezzünk Dr. Kádár Tiborra

Az idén szeptember 14-én lesz Dr. Kádár Tibor születésének centenáriuma. Mint alább látjátok, okunk van felidézni emlékét. Székesfehérváron született nagyon szegény családban. Mint írja, végzés után is legalul kezdtem, egy kis falu magán-állatorvosaként, hiába volt jeles diplomám. Anyám feje felől elárverezett házzal és adóságot örökölve a tudományos munkáig nem juthattam el”.
Mivel feladatát mindig kifogástalanul látta el, újabb és újabb „problémás” helyre vezényelték. Munkássága és az állategészségügyi helyzetről írt elemzései alapján 1948-ban kinevezték az FM Állategészségügyi Osztálya vezetőjének. Elévülhetetlen érdemeket szerzett a háború utáni nagyon súlyos állategészségügyi helyzet normalizálásában, s a politikában a földbirtokosok és kulákok volt kiszolgálójává minősített és uzsorával vádolt karunk becsületének helyreállításában, a politikai okokból félreállítottak rehabilitálásában. Mindig sikerült az adott korszak helyzetéhez igazodó állatorvosi szervezetet kialakítania.
Szűkebb szakmánknak is nagy szolgálatot tett az újkori Phylaxia, a debreceni, kaposvári, békéscsabai, miskolci és a szombathelyi állategészségügyi, és az oltóanyag ellenőrző intézetek fejlesztésével. Az 1953/54-es száj-és körömfájás járvány alatt beosztásából felmentették és vidékre helyezték. 1956-ban rehabilitálták és kinevezték az Országos Állategészségügyi Intézet igazgatójává és 1963-ban foglalhatta el újra az FM állategészségügyi főosztályvezetői székét. A főosztályt nyugdíjaztatásáig, 1972. végéig vezette. Ebben az időszakban is sokat tett az állategészségügyi szolgálat fejlesztéséért és az 1967-ban létrehozott megyei állategészségügyi állomások létrehozásával olyan szervezetet alakított ki, melyet sokan visszasírunk.
Társaságunk elnöksége elhatározta, hogy Dr. Kádár Tibor születésének centenáriumán egy emléktáblával tisztelgünk személyiségének. Ezt a márványtáblát szeptemberben egy szakülés keretében kívánjuk leleplezni az (volt) Országos Állategészségügyi Intézet halljában. A bronzból öntött betűk emlékeztetik majd az utókort, hogy az emléktáblát a Baromfi-egészségügyi Társaság állította. Szimbolizálni kívánjuk ezzel Kádár Tibor munkájának elismerését, de azt is, hogy összetartó Társaságunk cselekvően vesz részt a magyar állatorvosi kar egészének érdekeit szolgáló ügyekben és az elődök tiszteletében is.

Dr. Benyeda János

a Baromfi-egészségügyi Társaság elnöke


A MAGYAR ORSZÁGOS ÁLLATORVOS EGYESÜLET
BAROMFI-EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSASÁGA
1143 Budapest, Hungária krt. 21. T.: 467-4078, E-mail: meszaros.janos3@chello.hu
Elnök: Dr. Benyeda János1 T. elnök: Dr. Mészáros János2 Titkár: Dr. Kőrösi László3

MEGHÍVÓ

A MOÁE Baromfi-egészségügyi Társasága és a MÁK Budapesti Szervezete tisztelettel
meghívja szakülésre

A szakülés időpontja : 2011. november 9-én 10 óra
Helyszín: MGSZH ÁDI ( volt OÁI) előadóterme,
Budapest XIV. ker. Tábornok u. 2.

PROGRAM
9,30-10,00 Regisztráció

10,00-10,30 Kőrösi László
„Információk a WVPA elnökségi üléséről” és beszámoló a WVPA
kongresszusáról

10,30-11,00 Tatár-Kis Tímea, Mató Tamás PhD és Palya Vilmos (előadó Tatár-Kis
Tímea)
„Madárinfluenza járványtani helyzete és újabb lehetőségek a vakcinás
védekezésben”

11,00-11,30 Horváth Papp Imre
„Újdonságok a kokcidiózis és mikoplazmózis terén”

11,30-12,00 Szünet, BÜFÉ

12,00-12,30 Herczeg József PhD
„Újdonságok a baromfipestis területéről”

12,30-13,00 Pénzes Zoltán PhD
A továbbra is örökzöld téma a fertőző bronchitisz

13,00-13,15 Benyeda János
Felvetések,
Tájékoztató a MOÁE Baromfi-egészségügyi Társaságának decemberi
tisztújító közgyűléséről

MÁK a kamarai pontokat a helyszínen ismeri el.

Mohács, 2011. október 24.

Dr. Benyeda János sk.
elnök

1Dr. Benyeda János 2Dr. Mészáros János 3Dr. Kőrösi László
7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 18. 1143 Budapest, Hungária krt. 21. 2100 Gödöllő, Béri Balogh Á. u. 42.
T/Fax. (69) 322-109, (1) 467-4078, Fax: (1) 252-1069 T/Fax: (28) 420-640
mobil: 06 30-986-9793 Lakás: (1) 363-3658 mobil: 06 30-982-0054
E-mail: jbenyeda@prophyl .hu meszaros.janos3@chello.hu lkorosi@t-email.hu