Őszi szakülés 2017.

A Magyar Országos Állatorvos Egyesület Baromfi-egészségügyi Társasága 2017. november 30-án tartotta éves őszi szakülését, mely egyben a Társaság tisztújító közgyűlése is volt.

Az ülést a Társaság leköszönő elnöke, Dr. Paljak János nyitotta meg, aki az elmúlt hároméves ciklus főbb történéseire tekintett vissza és adott beszámolót a főbb eredményekről. Az 1959. óta folyamatosan működő Társaságunk fontos partneri kapcsolatokat kötött a baromfiágazat szereplőivel, a Baromfi Termék Tanáccsal, a Baromfiágazat szaklappal. 3 Derzsy Nap és 4 szakülés került megrendezésre, ahol többek között Nigel Horrox-ot, Világszervezetünk elnöke, és Ian Brown is megtisztelte jelenlétével rendezvényeinket több neves külföldi előadóval egyetemben. A Társaság elnöksége évek óta támogatja a ma már Állatorvostudományi Egyetem TDK előadásait, illetve megalapításra került a Baromfi-egészségügyi Társasági Díj, melyet minden évben egy kiemelkedő életutat maga mögött tudó kollégánknak adományozunk a gyakorló és a tudományos/kutatási területről. Üdvözlendő, hogy egyre több fiatal kolléga dolgozik a baromfiszektorban, akik munkájára mind a gazdaság szereplőinek, mind a Társaságnak egyre nagyobb szüksége van, egyre több feladat hárul rájuk. 2017 szeptemberétől elindult a baromfi-egészségügyi szakállatorvos képzés is, melynek előkészítésében és szervezésében Dr. Nemes Csaba elnökségi tagunk vállalt meghatározó szerepet.

Mindezek után Csorbai Attila, a BTT elnök-igazgatója mondott néhány búcsúzó szót a leköszönő tisztségviselőkhöz, majd a sajnálatos betegsége miatt távol levő Tiszteletbeli Elnök, Mészáros János Professzor Úr levele került felolvasásra, melyben a tisztújító közgyűlés résztvevőit köszöntötte.

A szakülésen betegség miatt nem tudott jelen lenni Dr. Markos Béla, a jelölő-bizottság elnöke, akit Dr. Povazsán János kollégánk helyettesített ezen szerepkörben, illetve a szavazat-számláló bizottság vezetője is ő lett. A szakülés első körben nyílt szavazás formájában Társaságunk nemzetközi titkárát választotta meg, mely pozícióra Dr. Gyuranecz Miklós nyerte el a közgyűlés bizalmát. Ezután került sor az elnökségi tagok választásának folyamatára (a jelöltek elfogadására, a szavazólapok legyártására, a titkos szavazás lebonyolítására, majd az eredményhirdetésre), melynek szüneteiben a 2017. évi WVPA Világkongresszuson részt vett kollégáink tartottak rövid beszámolót az ott elhangzott legfontosabb ismeretekről egy-egy témakörben.

Az előadások után került sor a választás eredményeinek ismertetésére. A Társaság 2017-ben megválasztott elnökségi tagjai: Dr. Bistyák Andrea, Dr. Gál Bence, Dr. Gyuranecz Miklós, Dr. Gyuris Éva, Dr. Kerekes László, Dr. Korvin László, Dr. Magyar Tibor, Dr. Mándoki Mira, Dr. Molnár Béla, Dr. Nemes Zoltán, Dr. Szabó Zoltán, Dr. Thuma Ákos.

Az őszi szakülést Paljak dr. búcsúzó szavai zárták.

Az elnökség tagjai az alakuló ülésük alkalmával maguk közül fogják választani a Társaság elnökét és titkárát.

A szakülésen elhangzott előadások megtekinthetők az alábbiakban: