WPSA 2012

International Poultry Hall of Fame 2012

Az idén 100 éves WPSA (World Poultry Scienece Association) Tanácsa 2012 augusztus 8.-án a braziliai Salvador-ban tartott ülésén a  világ baromfi tenyésztésének kiemelkedő tudományos személyiségei közül 5 személyt választott be a Baromfitenyésztés Hírességeinek Nemzetközi Csarnokába,   mások ( a brazil professor Egladison Joao Campos,az indiai Gendalal Jain, a japán Dr Kiyoshi Shimada, a libanoni D. Nuhad J. Daghir)  mellett Horn Péter professzort, akadémikust. Az elektronikus úton hozzáférhető (www.wpsa.com/organization/ iphf-members/2012-iphf.) World Poultry Science Newsletter az alábbiakszerint méltatta Horn Péter akadémikus munkásságát.

Horn Péter 1965-ben kapta meg master of science fokozatát az agrártudományokban és  1971.-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen a baromfi-tudományokban PhD fokozatot szerzett. 1972.ben Kaposváron docensként megszervezte a BaromfiKisállat és Sertéstenyésztési Tanszéket. 1983.-ban egyetemi tanárrá nevezték ki és 1985.-ben

az MTA tagjai közé választotta. Számos, főképp posztgraduális képzést tartott és vezetett Kaposváron és más egyetemeken az állattenyésztés, de főképp a baromfitudományok területén. 21 magyar és külföldi hallgató szerezte meg PhD fokozatát az ő vezetése mellett. Kollégáival együtt művelt kutatási területe középpontjában a tojástermelő, a broiler és a pulykaállományok genotipusainak és a környezetük kölcsönhatása, valamint a heterozis érvényesülése a különböző környezetben állottak.(1972-1985) Elsőként publikálta a galambok genetikai és fenotipusos tulajdonságai közötti korreláció jelentőségét és megállapították a a beltenyésztés okozta depresszió mértékét a hús és postagalambnál. 1990-ben létrehozott CT és MRI központot, ahol a broilerek, a pulykák, tojóhibridek és galambok, ivar,   kor és genotipus szerinti testösszetételét vizsgálták. Módszereket fejlesztett ki a pulykák kardiovascularis teljesítményének és a ludak zsírosmája kialakulásának in vivo tanulmányozására. Ő és munkatársai 1972 óta napjainkig szoros kapcsolatot tartanak a baromfitermelés résztvevőivel (tenyésztőszervezetekel, takarmányelőállítókkal, baromfifeldolgozókkal stb). Kutató-fejlesztő munkájához  több, mint 7 millió dollár értékben kapott nemzeti és nemzetközi és egyéb forrásból származó anyagi támogatást az elmúlt négy évtizedben.

A baromfitudomány területéről Horn professzor kollégáival  több, mint 110 dolgozatot publikált referált és további 90-et egyéb folyóíratokban, szerkesztője vagy szerzője volt 8 jelentősebb szakkönyvnek és egyetemi tankönyvnek. 1974 óta 15 előadással szerepelt a WPSA Világkongresszusain és 13 al aEuropai Kongresszusokon, valamint meghívott előadóként szerepelt több, mint 40 nemzetközi és több, mint 70 hazai tudományos konferencián.

Horn Péter akadémikus 9 szakfolyóírat szerkesztőbizottságának tagja, többek között részt vesz a Worlds Poultry Science Journal, a Livestock Science, az Archives of Animal Breeding, a Journal of Animal Breeding, a Genetics és más szakfolyóiratok szerkesztésében. 1976 óta a  WPSA Magyar Tagozatának, 1993 óta a Magyar Állattenyészők Szövetségének elnöke, de tagja több más nemzetközi és hazai tudományos társaságnakis. 29 hazai és nemzetközi díjjal ismerték el kutatói, oktatói munkáját gyümölcsöző munkásságát, amit a baromfitermelés  ágazatainak összefogására fejtett ki. Három egyetem adományozott számára díszdoktori címet, 2002.-ben a Halle-Wittenbergi Martin Luther Egyetem, 2003.-ban a Debreceni Egyetem és 2006.-ban a gödöllői Szent István Egyetem.

Horn Péter akadémikus mindig segítette a MOÁE Baromfiegészségügyi Társasága és jogelődeinek munkáját, számos előadást tartott szaküléseinken. Előadásaiban többször hangoztatta a baromfitenyésztés és a baromfiegészségügy egymásrautaltságát és és egymást kiegészítő tevékenységének fontosságát.

A Társaság nagy örömmel vette a hírt a professzornak az első magyarként kiérdemelt nemzetközi elismeréséről a WPSA részéről.

Ezúton is sok szeretettel gratulálunk.

Dr. Paljak János

A MOÁE Baromfiegészségügyi Társasága Elnöke

Stipi életrajz.

2011